Udtalelse fra klient

 

"Jeg har været i forløb hos Søren, der strakte sig over 5-6 måneder.

Den terapiform der blev anvendt under mit forløb, var yderst ideel for mig. Søren formår at skabe et trygt og fortroligt rum, hvor der er plads til alt fra små til store problemer. Forløbet var utrolig uformelt og man sætter selv dagsordenen. Ved hver session havde jeg mulighed for, at kunne behandle netop de ting jeg følte fyldte meget her og nu. Gennem samtale fik jeg brudt mine problemer ned til en håndgribelig størrelse og det gav en mulighed for at kunne forstå og dernæst bearbejde problemerne."

Mand

 

25 år

KlientperspektivI terapien bliver du set, som det menneske, du er, ud fra de specielle livsomstændigheder der har været med til at forme din nuværende situation. Det anerkendes, at nogle perioder i livet er sværere end andre, og at alle og enhver kan have brug for hjælp eller støtte eller blot en medreflekterende samarbejdspartner på visse tidspunkter igennem livet. Vi tilpasser terapien sammen til dit aktuelle behov.


Du besidder evnen og kapaciteten til at komme i bedring ved hjælp af din egen involvering i terapien og bestræbelse på at skabe ændring i samspil med mig.

Behandlingen


Det overordnede mål med psykoterapien er, at de udfordringer du henvender dig med i terapien, mindskes på en sådan måde at du oplever en ændring af dig selv overfor disse udfordringer. Dette kan give sig til udtryk igennem en mere sammenhængende, meningsfuld selvforståelse og forståelse af din egen nuværende og fortidige situation. Ydermere kan terapien give dig en oplevelse af at være mere handlekraftig, fri og øge selvværdet: disse faktorer kan også påvirke den måde, du reagerer på og forholder dig til dig selv og andre.

Det psykoterapeutiske forløb vil altid starte med en indledende samtale, hvor du og jeg danner et overblik over din situation og problematik. Under den indledende samtale får du mulighed for at fortælle, hvad der er vigtigst for dig at arbejde med, og hvad du ønsker, der skal være fokus på i terapien. Der er altid mulighed for løbende at finde ud af, hvad der ellers er vigtigt, når selve forløbet er gået i gang. På den måde er psykoterapien meget tilpasset til dig og dine behov. Du behøver som klient ikke at have noget helt bestemt, du gerne vil tale om fra gang til gang, når du kommer til sessionerne, men kan bare tale frit om lige præcist det, der passer dig selv.


Gør terapien en forskel?

Ja, terapien gør en forskel, hvilket også understøttes af meget forskning i psykoterapi. Jeg oplever, at størstedelen af klienter der kommer i behandling oplever en betydelig mindskning af symptomer efter 3-5 sessioner alt afhængigt af problematikkens art og omfang samt af klienten vilje til at medskabe ændringer for sig selv. Dermed er det ikke sagt, at terapien nødvendigvis varer i så kort tid, men blot at det er fra det tidspunkt, at de først præsenterede problemer begynder at blive lettere.

Depression


Ved depression opleves sænket stemningsleje, nedsat energi og aktivitetsniveau sammen med mindsket lyst eller interesse for de sædvanlige ting. Det kan være svært at føle glæde. Appetit og søvn kan blive forstyrret. Det er sædvanligt, at man oplever, at selvfølelsen er blevet påvirket i forhold til, hvordan det normalt har været. Der kan også forekomme koncetrations- eller tænkebesvær. Og i nogle tilfælde også mange tanker om døden eller om selvmord.

Angst


Angsttilstande er endnu oftere forekommende end depression. Angst kan opstå ved helt bestemte situationer eller overfor helt bestemte genstande (fobi). Det kan også være mere generelt forekommende for den enkelte person. Angst kan udtrykke sig forskelligt. Symptomerne minder om det, man oplever ved frygt: hjertebanken, sveden, rysten, trykken i brystet, svimmelhed, undgåelsesadfærd m.fl.


ÅBNINGSTIDER

 

Mandag-torsdag: 8.00 - 16.00

Fredag: Lukket

Uden for åbningstid: Ring for akuttid, ekstra tillæg på 500 kr tilføjes normale takster

Medlem af Dansk Psykologforening

Copyright © All Rights Reserved